AUTOMATICKÉ VÝKLOPNÉ VÁHY ABS-X

Automatické výklopné váhy ABS-X jsou určeny pro automatické vážení při průtoku suchých zrnitých produktů s dobrou sypností. Uplatnění nachází zejména v procesech vážení volných produktů během fází nakládky, vykládky, překládání ze sila, překládky atd. Vhodné pro vážení obilí, sladu, řepky.

Automatické výklopné váhy ABS-X patří mezi diskontinuální součtové váhy. Někdy jsou označovány jako průtočné váhy nebo jako bunkrové váhy.

Ve spojení s vážním indikátorem I 410 ABS plní funkci diskontinuálního počitadla.

Obecná charakteristika

 • Kapacita od 20t/h – 200 t/h.
 • Kontrola a řízení pomocí vážního terminálu I 410 ABS, transmitter připevněný na váze. Další informace o tomto systému viz technický list 04-32-60 FT.
 • Specifická hmotnost vážených produktů: 0,30 až 0,90 t/m3.
 • Přesnost přístroje: ± 0,1 %.
 • Váha uzpůsobená pro použití v interiéru, v rozsahu teplot -10 až +40 °C.
 • Vyrobená z natřené oceli, barva RAL 5012.

Metrologická certifikace

 • Je v souladu s požadavky směrnice EU pro váhy s automatickým provozem (IPFA).
 • Třída přesnosti: 0,2 / 0,5 / 1 nebo 2.

Technické parametry

Kvalita konstrukce našich průtočných vah, dodávka elektrických a mechanických prvků odpovídajících normě ISO, to vše vede k vytvoření celku, který:

 • je robustní
 • spolehlivý
 • přesný
 • snadno se udržuje

Plnicí a vyprazdňovací klapky namontované na kuličkových ložiskách.
Vážicí násypka s přímým opřením, bez pák a protivahadel.
Kalibrace a kontrola velice snadno dostupné, neboť držáky kalibračních závaží jsou připevněny z obou stran vážicí nádoby.

Shoda CE

 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o elektromagnetické kompatibilitě.
 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o elektrických zařízeních nízkého napětí.
 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.
 • Je v souladu s požadavky evropské směrnice ATEX týkající se ochranných zařízení a systémů určených k provozu ve výbušné atmosféře a s normami IECEx.

Přidružený software

SOFTWARE NÁSYPKOVÉ VÁHY I 410 ABS

Systémy vybavené softwarem I 410 ABS jsou určeny pro měřicí a regulační zařízení násypných vah PRECIA MOLEN. Systém I 410 ABS může rovněž nahradit různé indikátory ve stávajících instalacích. Software I 410 ABS může řídit jakýkoliv typ násypných vah: – hybridní s pákami nebo 100% elektronické, – s jednou nebo několika plnicími branami.

SOFTWARE I 410 GFS PRO SPÁDOVÉ NÁSYPKOVÉ VÁHY

Software I 410 GFS se skládá z měřicího a podřízeného zařízení vyvinutého společností PRECIA MOLEN pro řízení jednoduché nebo dvojité gravimetrické plnící váhy. Náš elektronický systém vybavený softwarem I 410 GSF může nahradit jakýkoli stávající typ vestavěného indikátoru v poloautomatických nebo automatických pytlovacích linkách. Tento software umožňuje měření hmotnosti a řízení jedné nebo dvou plnících vah při měření čisté nebo hrubé hmotnosti.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article