Precia molenLomy a těžba

Lomy a těžba

Průmyslové váhy pro lomy a těžbu.

VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTI V POVRCHOVÝCH DOLECH, LOMECH A PÍSKOVNÁCH

Průmyslové váhy pro lomy a těžbu. Kompletní nabídka vah a vážních systémů s automatickou a neautomatickou činností. Mějte dohled nad celkovou produkcí, mícháním, dávkováním a expedicí.
PRECIA MOLEN nabízí průmyslové váhy pro lomy a těžbu. Využívá znalosti zpracování minerálních  surovin k neustálému vývoji a rozšiřování sortimentu vah a vážních technologií. Průmyslové váhy slouží při těžbě a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene. Ani výroba cementu, betonu, cihel a asfaltu nám není cizí. Námi vyráběné pásové váhy, vážené pásové dopravníky, mostní váhy, přidružený software pro vážení slouží pro průběžnou kontrolu.

Všechny lomy využívají k řízení svých zařízení statické a dynamické vážicí systémy, řídí on-line kvalitu agregátů, které vyrábějí, a přesně měří množství konečných produktů, které dodávají svým zákazníkům.


PRECIA MOLEN jako dlouholetý výrobce váhových můstků, využila své znalosti procesu minerálů k neustálému rozšiřování sortimentu zařízení, která vyvíjí, aby sloužila průmyslu kameniva, jako jsou pásové váhy, objemové a gravimetrické pásové podavače, posuvná vrata, palubní váha, a přidružený software pro vážení a vyvážení nákladních vozidel, dohled nad váhami, správu míchání a průzkum výkonu.


Podívejte se na NAŠI NABÍDKU.


Jsme PRECIA MOLEN CZ. Tradiční vahařská firma s celosvětovým zastoupením. Nabízíme profesionální váhy a vážní zařízení pro všechna průmyslová odvětví. Vysokou úroveň odborných znalostí uplatňujeme při vlastním výzkumu a vývoji, naše cesta pokračuje přes prodej až po rychlou a flexibilní servisní síť.Potřebujete poradit? Kontaktujte nás a my vám na základě našich dlouholetých zkušeností připravíme nejvhodnější řešení na míru.


Níže se podívejte na naše řešení vážení vah pro nákladní automobily, přes vážící rampy a software pro řízení vstupu a výstupu, až po nakládku a expedici.

Vážení vah pro nákladní automobily

Vážící rampy – terminály řidiče

Input/outpout management software

VÁŽÍCÍ RAMPY A SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU

Truckflow – Blending line software: Datablend

Řídící software pro lomy PERFORMANCE

Výroba a skladování

Váha s jednobodovou infrastrukturou

Vícebodové pásové váhy

Laboratorní váhy

Gravimetrický podavač / Objemový podavač

 

Nakládka a expedice

Objemový / hmotnostně založený pásový extraktor

Pásové váhy

Váha s jednobodovou infrastrukturou

Vícebodové pásové váhy

 

 

 

Shared this article