VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTI V POVRCHOVÝCH DOLECH, LOMECH A PÍSKOVNÁCH

Kompletní nabídka vah a vážních systémů s automatickou a neautomatickou činností. Mějte dohled nad celkovou produkcí, míchám, dávkováním a expedicí.PRECIA MOLEN využívá znalosti zpracování minerálních  surovin k neustálému  vývoji a rozšiřování sortimentu vah a vážních technologií. Průmyslové váhy slouží při těžbě a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene. Ani výroba cementu, betonu, cihel a asfaltu nám není cizí. Námi vyráběné pásové váhy, vážené pásové dopravníky, mostní váhy, přidružený software pro vážení slouží pro průběžnou kontrolu.

 

Všechny lomy využívají k řízení svých zařízení statické a dynamické vážicí systémy, řídí on-line kvalitu agregátů, které vyrábějí, a přesně měří množství konečných produktů, které dodávají svým zákazníkům.

 

 

PRECIA MOLEN jako dlouholetý výrobce váhových můstků, využila své znalosti procesu minerálů k neustálému rozšiřování sortimentu zařízení, která vyvíjí, aby sloužila průmyslu kameniva, jako jsou pásové váhy, objemové a gravimetrické pásové podavače, posuvná vrata, palubní váha, a přidružený software pro vážení a vyvážení nákladních vozidel, dohled nad váhami, správu míchání a průzkum výkonu.

 

Vážení vah pro nákladní automobily

Weighbridge ROC Vážící rampy – terminály řidiče

 

 

  Input/outpout management software

VÁŽÍCÍ RAMPY A SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU

 

 Truckflow – Blending line software: Datablend

 

 

PERFORMANCE  Řídící software pro lomy PERFORMANCE

Výroba a skladování

FX - Twin belt scales Váha s jednobodovou infrastrukturou

 

belt weigher TAB  Vícebodové pásové váhy

 

 

laboratory scales  Laboratorní váhy

 

 

MDG discharge gate  Gravimetrický podavač / Objemový podavač

 

Nakládka a expedice

 

Volumetric weight-based belt extractor VBE / WBE Objemový / hmotnostně založený pásový extraktor

 

 

belt scales Pásové váhy

 

 

FX - Twin belt scales  Váha s jednobodovou infrastrukturou

 

 

belt weigher TAB   Vícebodové pásové váhy

 

 

 

Shared this article