Precia molenAKREDITOVANÉ KALIBRACE DLE ISO 17025:2018

AKREDITOVANÉ KALIBRACE DLE ISO 17025:2018

Akreditované kalibrace dle ISO 17025:2018 nabízíme pro všechny váhy s neautomatickou činností a pro závaží. A to již od roku 2001.

Naše kalibrační laboratoř obdržela osvědčení o akreditaci č. 200/2019 na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018. Kalibrační laboratoř č. 2299. Toto osvědčení vystavil Český institut pro akreditaci, o.p.s.. https://www.cai.cz/?subjekt=2299-precia-molen-cz-s-r-o

Rozsah osvědčení:

  • Závaží a jiná tělesa třídy přesnosti M1, M2
  • Elektronické a mechanické váhy s neautomatickou činností I., II., III., IV. třídy přesnosti.

Místo provedení:

Tyto akreditované kalibrace dle ISO 17025:2018 jsou prováděny v naší kalibrační laboratoři nebo u zákazníka v místě umístění váhy. Akreditovaná kalibrace může být provedena nejen pro nové průmyslové váhy nebo závaží, ale i pro starší modely.

Kalibrační středisko má vypracován vnitřní systém kvality, který umožňuje trvale plnit všechna akreditační kritéria. Všechny kalibrační postupy, které laboratoř používá, jsou v plném rozsahu dokumentovány a validovány. Zpracování výsledků kalibrací a vystavení kalibračního listu se provádí pomocí výpočetní techniky.

O výsledku kalibrace vystaví akreditovaná kalibrační laboratoř akreditovaný kalibrační list s uvedením nejistoty výsledků měření. Tento je platný pouze jako celek.

Osvědčení v českém jazyce je ke stažení zde: Certificate_CZ_

Automaticky hlídáme termíny pravidelných kalibrací i úředního ověřování vah dle aktuální legislativy u všech našich zákazníků, tak aby byly zajištěny všechny potřebné úkony.

V případě, že máte zájem o služby naší akreditované kalibrační laboratoře, kontaktujte nás, případně využijte náš formulář. Budeme vás kontaktovat co nejdříve:

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article