Precia molenOdpady a recyklace

Odpady a recyklace

Průmyslové váhy pro odpadní a recyklační sektor.

OD SBĚRU ODPADU PO RECYKLACI, PRECIA MOLEN NABÍZÍ ŘEŠENÍ VÁŽENÍ PŘIZPŮSOBENÉ JEDNOTLIVÝM KROKŮM PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Průmyslové váhy pro odpadní a recyklační sektor. PRECIA MOLEN představuje ucelenou nabídku procesu vážení přizpůsobené jednotlivým krokům při zpracování odpadu. Pro každou fázi zpracování odpadu pro vás máme řešení.


Recyklační sklad, přepravního úložiště, třídírny, spalovny, bioplynové stanice, kompostárny nebo čistírny odpadních vod. Zaměřujeme se na efektivitu a ziskovost vašich zařízení na sběr, zpracování nebo využití odpadu. Najdete u nás ucelenou nabídku nebo vám připravíme řešení na míru.


Naše profesionální váhy pro odpadní a recyklační sektor zahrnují kompletní řešení: sběr a příjem materiálu, přeprava materiálu, řídící software, který umožňuje stanovit a sledovat spolehlivé ukazatele, příjem materiálu, kontrola a přeprava recyklovaného materiálu mimo sběrné centrum, kontrola a dodávka výstupního materiálu. Vážní systémy PRECIA MOLEN odpovídají nejvyšším standardům.


Podívejte se na NAŠI NABÍDKU.


Jsme PRECIA MOLEN CZ. Tradiční vahařská firma s celosvětovým zastoupením. Nabízíme profesionální váhy a vážní zařízení pro všechna průmyslová odvětví. Vysokou úroveň odborných znalostí uplatňujeme při vlastním výzkumu a vývoji, naše cesta pokračuje přes prodej až po rychlou a flexibilní servisní síť.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás a my vám na základě našich dlouholetých zkušeností připravíme nejvhodnější řešení na míru.


Níže se podívejte na naše řešení od sběru a příjmu materiálu, přes počítačem řízený tok materiálu, třídění odpadu a zpracování, až po kontrolu a dodávka výstupního materiálu.

Řízení sběru nebo přímý sběr odpadu

Vstup materiálů: vážení kontejnerů a odhady objemu

 

 Kontrola přístupu do provozu: řidič

 

 Vážení vozidel

Počítačem řízené vážení

Zobrazení a stažení dat vážení přes internet

Souhrn a zpracovaných tun na pracovišti, přesuny pro silniční, železniční nebo říční cesty, řízení toku

Pásové váhy

Pásové dopravníky – Regulátory toku

Vážení a kontrola na výstupu materiálů směrem ke kanálům pro další zpracování (kompost, lisovací jednotky…) nebo konečná úložiště

 Terminály řidičů – software pro vstup/výstup – vážící rampy – detekce radioaktivity

 

Pásové dopravníky

Shared this article