Průběžné a kontrolní váhy

Průběžné a kontrolní váhy pracují v dynamickém nebo statickém režimu.  Váhy typu checkweigher automaticky řídí a provádí kontrolu 100% dopravovaných produktů. Umožňují homogenní analýzu výrobních šarží (kontrolní vážení). Shromážděné údaje lze pak použít pro statistickou analýzu výrobních procesů, pro kontrolu  hotově baleného zboží (e), kontrolu průběhu výroby nebo balení.

Získání dynamické hmotnosti (catchweighing) je jejich druhou oblastí použití. Můžete tak rychle získat informace pro stanovení ceny přepravného.


Tyto váhy mohou být prostřednictvím jednoduché konfigurace přizpůsobeny různým provozním režimům. Široká škála standardních velikostí a rozšířené možnosti komunikace (sériové spojení, fieldbus, ethernet…) zjednodušuje integraci do stávajících provozních linek.

KONTROLNÍ VÁHA CKW 410 LOG Produkt

Tato kontrolní váha CKW 410 LOG patří mezi profesionální průmyslové váhy z nabídky inovativních řešení výrobce PRECIA MOLEN. Tyto váhy vynikají svou praktičností, odolností a kvalitou. Splňují požadavky na použití v logistických procesech potravinářského, chemického a farmaceutického průmyslu. A logistických a poštovních organizací jako takových.
Kontrolní váha CKW 410 LOG

APLIKACE SQC: STATISTICKÁ KONTROLA KVALITY Produkt

V průmyslu, který vyrábí nebo dováží hotově balené zboží (HBZ), je nutné řídit kvalitu a provádět spolehlivé a účinné interní statistické kontroly. PRECIA MOLEN pomáhá při sledování kvality vaší výroby pomocí aplikace SQC. Nastavte postupy kontroly kvality přímo v procesu! Nastavení grafů průměrné a standardní odchylky vám umožňuje sledovat aktuální výrobní procesy.
Aplikace SQC: Statistická kontrola kvality
Shared this article