Precia molenPrůběžné a kontrolní váhy

Průběžné a kontrolní váhy

Průběžné a kontrolní váhy pracují v dynamickém nebo statickém režimu.  Váhy typu checkweigher automaticky řídí a provádí kontrolu 100% dopravovaných produktů. Umožňují homogenní analýzu výrobních šarží (kontrolní vážení). Shromážděné údaje lze pak použít pro statistickou analýzu výrobních procesů, pro kontrolu  hotově baleného zboží (e), kontrolu průběhu výroby nebo balení.

Získání dynamické hmotnosti (catchweighing) je jejich druhou oblastí použití. Můžete tak rychle získat informace pro stanovení ceny přepravného.


Tyto váhy mohou být prostřednictvím jednoduché konfigurace přizpůsobeny různým provozním režimům. Široká škála standardních velikostí a rozšířené možnosti komunikace (sériové spojení, fieldbus, ethernet…) zjednodušuje integraci do stávajících provozních linek.
Shared this article