Precia molen Kontrolní váhy Průběžné a kontrolní váhy APLIKACE SQC: STATISTICKÁ KONTROLA KVALITY

APLIKACE SQC: STATISTICKÁ KONTROLA KVALITY

Aplikace SQC: Statistická kontrola kvality

V průmyslu, který vyrábí nebo dováží hotově balené zboží (HBZ), je nutné řídit kvalitu a provádět spolehlivé a účinné interní statistické kontroly.
PRECIA MOLEN pomáhá při sledování kvality vaší výroby pomocí aplikace SQC.

Nastavte postupy kontroly kvality přímo v procesu! Nastavení grafů průměrné a standardní odchylky vám umožňuje sledovat aktuální výrobní procesy.

Jakmile připravíte výrobní proces, určete plán odběru vzorků.  Aplikace SQC: Statistická kontrola kvality vám pomůže vypočítat průměrné hodnoty a koeficienty předávkování pro získání cílové množství. Během procesu můžete kontrolovat množství díky prováděnému vzorkování a upravovat výrobu, aniž byste ji museli zastavit. Kontrolní diagramy průměrných a standardních odchylek umožňují kdykoli rychle zjistit odchylky ve výrobě a výstražné zprávy vás v reálném čase informují o problémech, se kterými se můžete setkat. Během výroby nebo po dokončení dávky vám aplikace SQC umožní přístup ke kompletní statistice. Pak můžete přidávat dávky, abyste získali agregované statistiky pro celkový pohled na kvalitu vaší výroby.

Naše Aplikace SQC pro předem připravenou kontrolu kvality vyhovuje vašemu pracovnímu prostředí: aplikaci nainstalujte na tablet, na PC/Desktop, na indikátor I700.

 

 

Shared this article