Precia molenEnviromentální politika

Enviromentální politika

Bezpečnost – Zdraví – Životní prostředí

 

PRECIA MOLEN klade zvláštní důraz na zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Opatření na prevenci a ochranu jsou stanovena tak, aby nabízely pracovní podmínky přizpůsobené všem zaměstnancům.

Předcházení rizikům a pracovní podmínky jsou zohledňovány a zahrnuty do fáze návrhu projektu, ať už jde o nový výrobek nebo o nové pracoviště. Provádějí se úpravy pracovišť podle potřeb zaměstnanců a společnosti v souladu s předpisy.

Společnost se rovněž zavázala k ochraně životního prostředí, včetně snížení spotřeby energie a přírodních zdrojů, snížení objemu odpadů a zlepšení recyklace odpadu.

Společnost PRECIA MOLEN podepsala několik smluv zaměřených na sběr a recyklaci konkrétních odpadů, jako jsou elektronický odpad, baterie a kazety tiskáren pro své zákazníky a zaměstnance.

Obecně se společnost PRECIA MOLEN zavázala zajišťovat recyklaci odpadu z jejích výrobních procesů v souladu s platnými požadavky.

 

Závazek Precia Molen k udržitelnému rozvoji

Plán výkonnosti HSE

Kvalita u Precia Molen

 

PRECIA MOLEN se zavazuje k přístupu založenému na kvalitě, který zahrnuje její produkty, organizaci práce, její cíl uspokojit požadavky zákazníků, porozumět očekáváním zainteresovaných stran a zajistit udržitelnost své činnosti.

Tento centrální přístup společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance v každé fázi činnosti společnosti:

  • Návrh produktů a služeb
  • Výroba produktů a speciálního programového vybavení
  • Prodej zařízení a software
  • Opravy zařízení

 

V důsledku toho se každý zaměstnanec – se svými úkoly a činnostmi – podílí na tomto přístupu.

Tento přístup společnost PRECIA MOLEN uplatňuje prostřednictvím normy ISO 9001 a standardů, Které jsou specifické pro její hlavní činnost, jako jsou směrnice 201/31/UE a 2014/32/EU pro vážící zařízení a směrnice 2014/34/EU pro zařízení pracující v potenciálně výbušné atmosféře.

 

Stažení certifikátu ISO 9001

Stažení certifikátu LCIE

 

 

Shared this article