Precia molenAtraktivní zaměstnavatel

Atraktivní zaměstnavatel

PRECIA MOLEN si i přes silnou expanzi do zahraničí udržuje kořeny v regionu ARDÈCHE a i nadále vyznává hodnoty původní drobné řemeslné výroby JEANA ESCHARAVILA, které společnost od jejího založení v roce 1951 doprovázejí na cestě k technologickému pokroku a dominantnímu postavení na světovém trhu.

Rozmanitá povolání, kariérní příležitosti a volná místa v zahraničí

 

  • PRECIA MOLEN klade důraz na výzkum, vývoj, výrobu, prodej, servis, IT, marketing i plnění regulatorních požadavků. Naše zařízení se vyznačují vysokou kvalitou zpracování a technickou vyspělostí. Zakládáme si na inovativním přístupu jak v oblasti vývoje a modernizace našich produktů, tak pracovních podmínek.

 

  • Podporujeme kariérní růst a osobní rozvoj našich zaměstnanců. Věříme, že člověk může ve svém profesním životě vystřídat řadu pracovních pozic, které mu umožní projevit jeho znalosti a dovednosti ku prospěchu společnosti.

 

  • Zaměstnancům odcházejícím do zahraničí za novými zkušenostmi nabízíme možnost uplatnit se v nově zřizovaných pobočkách, dceřiných společnostech a zastoupeních PRECIA MOLEN ve světě.

Závazek společnosti PRECIA MOLEN k ochraně životního prostředí

 

Společnost PRECIA MOLEN má kořeny v oblasti, která se vyznačuje životem v blízkosti přírody. Ochrana životního prostředí s důrazem na materiálové a energetické využívání odpadů je tak samozřejmou součástí našich procesů. Zapojení zaměstnanců do ochrany planety a jejích zdrojů prosazujeme i v rámci expanze společnosti do zahraničí.

 

PRECIA MOLEN podporuje sport

PRECIA MOLEN pravidelně podporuje účast zaměstnanců v individuálních i týmových sportovních soutěžích. Věříme, že malé i větší sportovní úspěchy a nová přátelství vzniklá na sportovištích jsou klíčem k osobnímu i profesnímu rozvoji každého účastníka. Každý rok sledujeme výkony na třiceti našich zaměstnanců v nejslavnějším mezipodnikovém cyklistickém závodě Ardéchoise a jsme partnerem místního ženského házenkářského klubu okresního přeboru.

PRECIA MOLEN také pravidelně zapůjčuje vážící zařízení pro velké sportovní události (mistrovství světa ve vzpírání, boxerské akce, veslování, motoristické sporty …).


Pracovat pro PRECIA MOLEN, ať už ve Francii nebo v zahraničí, znamená pracovat pro rychle se vyvíjející společnost proslulou propojením rodinné atmosféry a mezinárodního prostředí.

 

Přidejte se ke skupině PRECIA MOLEN a staňte se členem jejího dynamického, ambiciózního a soudržnému týmu.

 

Shared this article