Precia molenVážení sil a zásobníků

Vážení sil a zásobníků

Naše know-how, vytrvalost našeho výzkumu v oblasti designu a výroby, vám zaručuje kvalitu, přesnost a spolehlivost našich elektronických vážicích systémů a tenzometrických snímačů hmotnosti při vážení nádrží, sil, zásobníků, násypek.

Naše inovace a zohlednění potřeb našich zákazníků staví značku PRECIA MOLEN jako hnací sílu na našem trhu.

Námi používané tenzometrické snímače zatížení odpovídají mezinárodním předpisům, aby byla zajištěna optimální bezpečnost a nejlepší výkon všude tam, kde je vážení nedílnou součástí vašich výrobních procesů.

Shared this article