Precia molenPRÁVNÍ INFORMACE

PRÁVNÍ INFORMACE

Právní upozornění

 1. Vydavatel

  Současná stránka www.preciamolen.com a její další jazykové varianty např. www.cs.preciamolen.com je jedinou oficiální stránkou společnosti PRECIA MOLEN.
  Je majetkem společnosti PRECIA S.A., francouzské společnosti s kapitálem 2 200 000 EUR, která sídlí na následující adrese:
  Le Ruissol BP 106 07000 PRIVAS CEDEX Cedex – Francie
  Telefon: +33 4 74 66 46 00
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v AUBENAS pod číslem 386 620 165.

  Oprávněný zástupce společnosti PRECIA S.A pro Českou republiku: PRECIA MOLEN CZ s.r.o. IČ: 25305093, se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212986

 1. Duševní vlastnictví

  Všechna práva duševního vlastnictví k webu a prvkům, které jej tvoří (texty, značky, loga, obrázky atd.), jsou vyhrazena výhradně společnosti PRECIA S.A. Pokud společnost PRECIA SA resp. její oprávněný zástupce PRECIA MOLEN CZ s.r.o. neposkytne výslovné svolení, je zakázána jakákoli částečná nebo úplná reprodukce stránek nebo prvků, které je tvoří, s výjimkou striktně soukromého použití, jak je stanoveno v zákoně o ochraně duševního vlastnictví, bez úprav a s uvedením zdroje: www.preciamolen.com či www.cs.preciamolen.com.

 2. Odpovědnost

  Přes veškeré úsilí společnosti PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o. může obsah stránek obsahovat technické chyby, omyly nebo opomenutí, za které společnost PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o. nenese odpovědnost. Stránky mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění.
  Společnost PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody jakékoliv povahy, které souvisejí s přístupem k webu nebo jsou výsledkem používání webu.

 3. Odkazy

  Vytvoření hypertextových odkazů na web může být provedeno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o.

 4. Osobní údaje

  Společnost PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o. se zavázala chránit soukromí osobních údajů poskytovaných on-line uživateli internetu. Shromažďované informace jsou počítačově zpracovávány pro zasílání informačního bulletinu. Příjemci dat jsou společnost PRECIA S.A./PRECIA MOLEN CZ s.r.o. a její dodavatelé.
  V souladu s upraveným francouzským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 máte právo na přístup, opravu, odstranění a zabránění zacházení s vašimi osobními údaji. Toto právo můžete uplatnit písemně na „Service Informatique et Liberté“.
  Současné podmínky používání stránek podléhají francouzskému právu. Pouze francouzská jurisdikce je příslušná pro řešení všech soudních sporů týkajících se přístupu nebo užívání stránek.

 

Shared this article