Precia molen Řídící jednotka a ovládací software OVLÁDACÍ TERMINÁL I 410 ABS PRO DÁVKOVACÍ VÁHY

OVLÁDACÍ TERMINÁL I 410 ABS PRO DÁVKOVACÍ VÁHY

Ovládací terminál I 410 ABS pro dávkovací váhy  s automatickou činností slouží pro měření a regulaci výklopných a průtokových vah.

Ovládací terminál I 410 ABS pro dávkovací váhy může rovněž nahradit různé vážní indikátory ve stávajících instalacích.

Software I 410 ABS může řídit jakýkoliv typ dávkovacích vah:
– Hybridní s pákami nebo 100% elektronické,
– S jedním nebo několika plnicími vstupy.

Tento vážní terminál splňuje tři základní požadavky tohoto oboru:
• Vykládka
• Vyložení
• Doprava produktů

Nástroje vážního terminálu I 410 lze využít k dosažení vysokého výkonu (až 500 cyklů za hodinu nebo více v závislosti na typu výrobku).

Nástroje I 410 ABS mají mnoho funkcí:
– Rychlé a snadné přizpůsobení se různým zpracovávaným produktům.
– Automatické přizpůsobení změnám průtoku produktu.
– Kontrola úniku produktu.
– Automatické kontrolní vážení, pokud je váha zásobníku vybavena automatickým umístěním zkušebních závaží.
– Řízení pásu dopravníku na základě předem zadané požadované hodnoty.
– Správa tisku zpráv o spuštění a ukončení buď jako výtisk nebo na paměťovou kartu USB (virtuální tiskárna). Možnost tisku chybových hlášení nebo reportů o vážení v průběhu automatickém cyklu.

  • Systém I 410 poskytuje nové řešení úkolů, s nimiž se setkává integrace funkce vážení do jakéhokoliv průmyslového procesu.
    S modulární a distribuovanou koncepcí je systém I 410 propojen pomocí sběrnice CANopen a obsahuje následující 3 hlavní prvky:
  • Modul pro PŘENOS a zpracování signálu váhy v blízkosti snímačů zatížení pro lepší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Některé přenosové moduly jsou přímo integrovány do pouzdra snímače zatížení,
  • TERMINÁL GRAFICKÉHO DISPLEJE spojený s moduly pro přenos signálu měření hmotnosti na řízených kanálech (až 31 kanálů),
  • PROPOJOVACÍ modul zajišťující komunikaci s nejběžnějšími průmyslovými sběrnicemi: Profibus, DeviceNET, Ethernet TCP/MODBUS, Ethernet/IP a Profinet.

https://www.youtube.com/watch?v=lYN9kXCcyuM

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article