Precia molen Řídící jednotka a ovládací software REGULÁTOR GRAVIMETRICKÉ PLNÍCÍ VÁHY - I410 GFS

REGULÁTOR GRAVIMETRICKÉ PLNÍCÍ VÁHY – I410 GFS

Regulátor gravimetrické plnící váhy – I410 GFS se skládá z měřicího a podřízeného zařízení vyvinutého společností PRECIA MOLEN pro řízení jednoduché nebo dvojité gravimetrické plnící váhy.

Náš elektronický systém vybavený softwarem I 410 GFS může nahradit jakýkoli stávající typ vestavěného indikátoru v poloautomatických nebo automatických pytlovacích linkách.
Tento software umožňuje měření hmotnosti a řízení jedné nebo dvou plnících vah při měření čisté nebo hrubé hmotnosti.

Je určen pro balení granulovaných nebo suchých sypkých produktů v následujících typech balení:

– Otevřené pytle
– Vaky s ventily
– Pevné nádoby typu plechovek nebo sudů.

Funkce dávkovacího cyklu:

• Ovládání tří rychlostí plnění
• Řízení cyklů plnění, resetování a normálního cyklu
• Ovládání výstupu vážení s nastavitelným prahem zastavení
• Automatická korekce následného průtoku
• Automatická nebo vzdálená korekce dávky,
• Tato funkce umožňuje zejména připojení I 400 GFS ke kontrolní jednotce typu CKW instalované v balící lince
• Ovládání synchronizace pro dvojité vážení
• Řízení alarmů
• Kontrola netěsností
• Řízení přednastavených předpisů
• Správa tolerancí
• Ovládání zařízení na nafukování pytlů
• Řízení odstranění svorky pytle.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article