Precia molen Automatické výklopné váhy ABS SOFTWARE PRO AUTOMATICKÉ DÁVKOVÉ VÁŽENÍ

SOFTWARE PRO AUTOMATICKÉ DÁVKOVÉ VÁŽENÍ

Software pro automatické dávkové vážení

Software DATA BULK ABS je počítačová aplikace určená pro násypné váhy. Umožňuje dohled nad operacemi, které jsou automatizovány a monitorovány naším indikátorem I410 ABS.

Operace, které mají být prováděny s 1 až 8 váhami, lze předprogramovat a spustit z PC DATA BULK ABS. Například:

  • nakládka automobilů, vozů, lodí, plavidel
  • vykládka
  • přenos mezi zásobníky nebo sily pro větrání zrna.

Násypkové váhy připojené k dohledovému systému mohou být jakéhokoliv typu a mohou zpracovávat různé produkty při manipulaci v různých tocích.

Software pro automatické dávkové vážení pomáhá při zadávání, zpracování a ukládání dat o všech provedených operacích, při tisku zpráv, jako jsou dodací listy, na lokální tiskárnu nebo tiskárnu připojenou k informační síti. Všechna data mohou být sdílena se systémem IT společnosti.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article