SOFTWARE PRO AUTOMATICKÉ DÁVKOVÉ VÁŽENÍ

Software pro automatické dávkové vážení

Software DATA BULK ABS je počítačová aplikace určená pro násypné váhy. Umožňuje dohled nad operacemi, které jsou automatizovány a monitorovány naším indikátorem I410 ABS.

Operace, které mají být prováděny s 1 až 8 váhami, lze předprogramovat a spustit z PC DATA BULK ABS. Například:

  • nakládka automobilů, vozů, lodí, plavidel
  • vykládka
  • přenos mezi zásobníky nebo sily pro větrání zrna.

Násypkové váhy připojené k dohledovému systému mohou být jakéhokoliv typu a mohou zpracovávat různé produkty při manipulaci v různých tocích.

Software pro automatické dávkové vážení pomáhá při zadávání, zpracování a ukládání dat o všech provedených operacích, při tisku zpráv, jako jsou dodací listy, na lokální tiskárnu nebo tiskárnu připojenou k informační síti. Všechna data mohou být sdílena se systémem IT společnosti.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article