Precia molen Automatické výklopné váhy ABS AUTOMATICKÉ VÝKLOPNÉ VÁHY ABS-XF

AUTOMATICKÉ VÝKLOPNÉ VÁHY ABS-XF

Automatické výklopné váhy ABS-XF jsou určeny k automatickému vážení sypkých materiálů. Tyto výklopné váhy najdou proto využití při vážení mleté mouky, krmiv, šrotu a u všech dalších materiálů, které klemují.

Automatické výklopné váhy ABS-XF patří mezi diskontinuální součtové váhy. Někdy jsou označovány jako průtočné váhy nebo jako bunkrové váhy.

Ve spojení s vážním indikátorem I 410 ABS plní funkci diskontinuálního počitadla.

Obecná charakteristika

 • Kapacita od 7,5 t/h – 45 t/h.
 • Kontrola a řízení pomocí vážního terminálu I 410 ABS, transmitter připevněný na váze.
 • Specifická hmotnost vážených produktů: 0,50  t/m3.
 • Přesnost přístroje: ± 0,1 %.
 • Váha uzpůsobená pro použití v interiéru, v rozsahu teplot -10 až +40 °C.
 • Konstrukce je vyrobena z oceli S235G s povrchovou úpravou schválenou pro styk s potravinami.
 • Splňuje všechny požadavky pro použití v potravinářských či krmivářských provozech.
 • Je v souladu s požadavky evropské směrnice ATEX týkající se ochranných zařízení a systémů určených k provozu ve výbušné atmosféře a s normami IECEx, EX 1/3D.

Metrologická certifikace

 • Je v souladu s požadavky směrnice EU pro váhy s automatickým provozem a OIML R107.
 • Třída přesnosti: 0,2

Technické parametry

Kvalita konstrukce našich průtočných vah, dodávka elektrických a mechanických prvků odpovídajících normě ISO, to vše vede k vytvoření celku, který:

 • je robustní
 • spolehlivý
 • přesný
 • snadno se udržuje

Plnicí a vyprazdňovací klapky namontované na kuličkových ložiskách.
Vážicí násypka s přímým opřením, bez pák a protivahadel.
Kalibrace a kontrola velice snadno dostupné, neboť držáky kalibračních závaží jsou připevněny z obou stran vážicí nádoby.

Shoda CE

 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o elektromagnetické kompatibilitě.
 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o elektrických zařízeních nízkého napětí.
 • Je v souladu s požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.
 • Je v souladu s požadavky evropské směrnice ATEX týkající se ochranných zařízení a systémů určených k provozu ve výbušné atmosféře a s normami IECEx.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article