VÁŽÍCÍ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK BT

Tento vážící pásový dopravník BT byl vytvořen k vážení volně ložených produktů. Uplatnění najde zejména při transportu a skladování obilí v zemědělství, v těžebním průmyslu, při výrobě hnojiv nebo fosfátů, cukrovarnictví a dřevařství.

Příklady aplikací, kde může být použit vážící pásový dopravník BT 

  • Předběžná nakládka umožňuje zabránit přetížení tím, že dodá požadované množství najednou, brání přetížení a nedostatečnému naložení, operacím doplňování a čekání na mostní váze na výstupu
  • Automatická nakládka kamionů vybavená mostní váhou s tárou na vjezdu do závodu pomocí karty RFID a terminálu řidiče. Nakládka se zastaví, když je dosaženo příkazu daného kartou. Pokud je váha používána v obchodním styku, kamion dostane dodací list a opustí závod, aniž by musel na výjezdu znovu projíždět přes mostní váhu.
  • Překládání či ukládání materiálu ze sila do sila. 

Metrologické schválení a přesnost

Tento typ dopravníkové váhy je schválen pro obchodní transakce díky vážní elektronice PRECIA MOLEN I 410 BS (technické listy 04-41-81 FT a 04-41-82 FT) podle evropské směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID) a doporučení dle OIML R50.

Třída přesnosti 0,5/1/2 a přesnosti +/- 0,25 %/+/- 0,5/+/- 1 %

Dosahovaná přesnost vážení závisí zejména na charakteristice dopravníku a přepravovaného materiálu. Jelikož celý dopravník váží, nedochází zde k žádnému narušení vážení kvůli přesunu produktu, úhlu žlabu nebo napnutí pásu.
Taková koncepce umožňuje dosáhnout přesného vážení, spolehlivého a opakovatelného i za nejnáročnějších podmínek použití.

Provedení

Povrchová úprava lakovaná ocel, RAL 5012. Volitelně: Nerez ocel 304L nebo 316L nebo galvanizovaná ocel.

Model BT se používá tam, kde není možné instalovat pásovou váhu, například kde celková délka dopravníku je menší než 6 metrů.

Modely BT vyžadují nezávislé dopravní a výtlačné dopravní systémy.

K dispozici jsou dvě verze: BT-A pro zemědělský průmysl a BT-L pro doly, lomy a jiný těžký průmysl.

Evropská a mezinárodní shoda

• Směrnice 2006/42/ES o strojích.
• Směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí.
• Směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
• Směrnice 94/9/ES o atmosférách ATEX**.

https://www.youtube.com/watch?v=Hb32qskur7Q

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article