Pásové váhy FX a TWIN

Pásové váhy FX a TWIN jsou určeny k vážení objemových a volně ložených produktů v oblastech těžby. Ideální pro použití ve zpracování minerálních surovin, výrobě cementu, umělých hnojiv nebo fosfátů. Nachází uplatnění v oblasti zemědělské výroby, cukrovarnictví, zpracování dřeva, recyklování a všech dalších oblastí využívajících pásové dopravníky.
Váhy lze instalovat do nového dopravníku nebo mohou snadno nahradit jednu sadu válečků ve stávajícím dopravníku. Vážní stolice mohou být připojeny k elektronice PRECIA MOLEN I 410 BS (viz technické listy č. 04-41-81 FT a 04- 41-82 FT) .

Přesnost těchto vah může být +/- 0,5 % až +/- 1 % pro dopravník se šířkou pásu až 1200 mm pro model FX a více pro model TWIN.

Obecné informace
Váhy FX / TWIN se skládají ze 3 součástí:

  • 2 bloky kalibrovaných tenzometrických snímačů s vestavěnou ochranou před přetížením a s upevněním na dopravník.
    Pásové váhy FX a TWIN mají integrovaný regulátor pro nastavení výšky dopravovaného materiálu vzhledem k pásu dopravníku.
  • 1 sadu válečků vyrobených pro daný úsek použitého dopravníku. Pro dopravníky dle norem ISO 53300 a DIN 53301 je tato stanice vybavena zařízením, které umožňuje seřízení úhlu žlabu dopravníku mezi 20° a 45° podle použitého dopravníku.

Váha s jednobodovou infrastrukturou FX / TWIN je speciálně navržena pro nepřetržité vážení a kombinuje tuhost s lehkostí, aby přenesla celou hmotnost na snímače vah.

Zohlednění těchto prvků má za výsledek odolný a spolehlivý systém pro součtovou váhu, která může být instalována na jakémkoli typu dopravníku a v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Model TWIN je vhodný zejména pro velmi široké dopravníky nebo výrobky s velkou zrnitostí.

Tyto váhy pro kontinuální vážení lze kombinovat s elektronikou PRECIA MOLEN I 410 SBS.

Přidružený software

I 410 SOFTWARE SBS PRO JEDNOKANÁLOVÉ KONTINUÁLNÍ VÁŽENÍ

Software pro měření na jednom pásovém dopravníku I 410 SBS pro jednokanálové kontinuální vážení byl navržen k měření průtoků s proměnlivou kapacitou všech sypkých produktů bez omezení celkové kapacity. Zahrnuje měřicí desku pro měření hmotnosti a rychlosti pásu dopravníku.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article