Pásová váha TAB

Pásová váha TAB je určena k vážení sypkých a volně ložených produktů.  Nachází uplatnění ve všech odvětvích, která využívají pásové dopravníky.  například ve výrobě minerálních surovin, cementu, hnojiv nebo fosfátů, v zemědělství a potravinářství, v rafinériích, zpracování dřeva, recyklaci.

Pásová váha TAB může být instalována v novém dopravníku nebo do stávajícího dopravníku. Tato pásová váha může být vybavena více než dvěma sadami válečků pro dosažení očekávané přesnosti.

V kombinaci s elektronikou PRECIA MOLEN I 410 MBS může být použita pro provádění obchodních transakcí v některých regulačních třídách.

Koncepce této váhy umožňuje dosáhnout přesného vážení, spolehlivého a opakovatelného i za nejnáročnějších podmínek použití.

Povrchová úprava
• Lakovaná ocel (RAL 5012):
• Nerez ocel 304L nebo 316L.
• Hliníkové provedení pro vážení produktů s nižší měrnou hmotností.

Použití
Vážení sypkých materiálů, měření průtoku, přesné souhrny nebo souhrny denní produkce. Tyto různé způsoby použití lze realizovat ve fázích těžby, zpracování,
naskladňování atd. Váhu TAB pro pásový dopravník lze rovněž použít pro provádění nakládky nebo vykládky s cílovou hmotností, i při legální metrologii.

Metrologické schválení
Je v souladu s požadavky evropské směrnice MID CE pro nástroje k vážení s automatickým provozem (IPFA).
Doporučení OIML R50.

Instalace
Pásovou váhu TAB lze instalovat na všechny typy pásových dopravníků s těžkým nebo lehkým rámem, profilem, mřížkovou nebo trubkovou skořepinou.
Pro šířku pásu nebo rychlost provozu použitého dopravníku není žádné omezení.
Pro použití v legální metrologii nebo pro přesnost vyšší než +/- 0,5 % při vážení sypkých materiálů.

Evropská a mezinárodní shoda
Je v souladu s požadavky směrnice ES o elektromagnetické kompatibilitě.
Je v souladu s požadavky evropské směrnice ATEX* týkající se ochranných zařízení a systémů určených k provozu ve výbušné atmosféře a s normami IECEx.

https://www.youtube.com/watch?v=3s5eQo_7kwM

Přidružený software

SOFTWARE PRO VÍCEKANÁLOVÉ KONTINUÁLNÍ VÁŽENÍ I 410 MBS

Vícekanálový software I 410 MBS (pro váhy s více pásy) byl navržen tak, aby měřil toky s proměnlivou kapacitou všech sypkých produktů bez omezení celkové kapacity. Je připojen k vysílačům signálu (až 8). Každý vysílač vyhodnocuje hmotnost desky a získává rychlost pohybu pásu dopravníku. Spojení mezi terminálem a vysílači zajišťuje sběrnice CAN open (až 500 metrů).

i40 BS (KONTINUÁLNÍ VÁŽENÍ)

Aplikace BS je určena k měření průtoků libovolného sypkého produktu bez jakéhokoliv omezení kapacity. Integruje kartu pro měření hmotnosti a sběrnou kartu pro detekci rychlosti pásového nebo šnekového dopravníku.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article