Precia molen Automatická formulace a dávkování DÁVKOVÁNÍ VÍCE PRODUKTŮ I 410 MDU

DÁVKOVÁNÍ VÍCE PRODUKTŮ I 410 MDU

Dávkování více produktů I 410 MDU odpovídá většině požadavků na zpracování a dávkování na základě vyhodnocení hmotnosti v průmyslovém prostředí.

Vážní terminál I 410  v konfiguraci s aplikací vícekomponentního dávkování je vhodný pro většinu výrobních procesů, umožňuje získat finální nebo téměř finální produkt z různých složek, jejichž poměr je dán formulací nebo předpisem.

Podporuje automatické vyváření každé dávky pomocí kontroly hmotnosti, rovněž i sledování stavu zásob a průběhu výroby.

Dávkování více produktů I 410 MDU nachází uplatnění v četných oblastech činností, jako jsou:

 • Potravinářství
 • Farmacie a kosmetika
 • Chemický průmysl atd.

Základní charakteristika a funkce

– Řízení 1 nebo 2 vážených násypek

– Identifikace šarží surovin a finálních produktů.

– Popis formulací/předpisů podle typu operace:

 • Automatické dávkování: Sestavení dávky pomocí řízení pohonů;
 • Ruční dávkování: Sestavení dávky ručně obsluhou, která sleduje grafické zobrazení množství;
 • Časování: Prodleva před spuštěním dalšího naprogramovaného cyklu a řízení pohonu (například: cyklus míchání);
 • Vyprázdnění: Možnost vyprázdnění mezi kroky nebo na konci cyklu (dávky).

– Pohony pro řízení vstupů/výstupů vnitřních fyzických, dálkových nebo virtuálních (čtení/zápis bitů podle tabulky rozdělení sběrnice).

– Přenos popisů/předpisů přes Ethernet a protokol FTP.

– Úplná kontrola procesu dávkování pomocí vstupů/výstupů, protokolu MODBUS nebo sběrnice ProfibusDP, Profinet, DeviceNet, Ethernet TCP/MODBUS nebo Ethernet/IP.

– Nastavení provozních parametrů, nezávisle pro každý kanál vážení, organizované do různých souborů podle čtyř úrovní přístupu (Instalátor, Správce, Obsluha, Uživatel) chráněných heslem.

– Uložení/obnova parametrů a přenos výsledků přes paměť USB.

Předpisy a typy operací

Popis výrobního cyklu je uveden v předpisech s využitím několika různých typů operací. Pro operace dávkování je možné množství uvádět jako hmotnost nebo v procentech.

Automatické dávkování

Produkt je automaticky přepraven ze skladovacího sila do přijímací nádoby. Nádoba může být zvážena buď v režimu plnění nebo přímo ve skladovacím silu v režimu dávkování. Přeprava produktů je zajištěna pomocí pohonů, které ovládají ventily, čerpadla, šnekové dopravníky atd.

Ruční dávkování

Přeprava je ovládána ručně obsluhou. Vizuální kontrola podle sloupcového grafu dovoluje dosáhnout cílové hmotnosti.

Spouštění výroby

Po výběru předpisu ke zpracování může být výroba spuštěna po splnění některé z podmínek:

 • celková hmotnost k výrobě, systém vypočte potřebný počet náplní;
 • celková hmotnost k výrobě a požadovaný počet náplní, systém vypočte optimální hodnotu náplně;
 • počet požadovaných náplní.

Možnosti sledování

Úplné sledování vyráběných šarží. V automatickém režimu je číslo šarže přiděleno každému silu s produktem.

Při ručním dávkování obsluha zadává číslo šarže pomocí terminálu nebo čtečky čarových kódů.

Tisk výstupů

Po dokončení zpracování předpisu je možné vytisknout lístek se shrnutím nebo s detaily jednotlivých vážení. Po zpracování každé náplně je možné vyžádat tisk celkového shrnutí.

 • celkové shrnutí bez detailů jednotlivých vážení
 • celkové shrnutí s detaily vážení

Soubor s výsledky

Tento soubor obsahuje výsledky vážení nashromážděné během měření provedených při různých výrobních procesech. Je možné jej exportovat ve formátu CSV pro čtení v programu Excel nebo jiných programech, které mohou tento formát číst.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article