Precia molen Automatická formulace a dávkování DÁVKOVÁNÍ JEDNOHO PRODUKTU I 410 SDU

DÁVKOVÁNÍ JEDNOHO PRODUKTU I 410 SDU

Dávkování jednoho produktu I 410 SDU odpovídá většině požadavků na zpracování a dávkování na základě vyhodnocení hmotnosti v průmyslovém prostředí.

Vážní terminál I 410  v konfiguraci s aplikací jednokomponentního dávkování umožňuje současné řízení 1 až 4 procesů dávkování jednosložkových materiálů.

Základní charakteristika

Nezávislé nastavení parametrů pro každý z procesů:

 • metrologické charakteristiky měřícího kanálu,
 • typ dávkování: plnění, vyprazdňování, možné řízení vyprazdňování BIG-BAGů,
 • přiřazení vstupů/výstupů,
 • soubor spínaných hodnot
 • tištěné informace atd.

Současně s funkcí dávkování jednoho produktu I 410 SDU provádí kontrolu a sledování prahů a tolerancí na každém z měřících kanálů:

 • kontrola váživosti váhy a limitu plnění před spuštěním dávkování,
 • řízení dávkování podle hodnoty hrubé nebo čisté hmotnosti,
 • řízení tolerance podle již dokončených dávek,
 • dávkování v automatických cyklech (v režimu plnění),
 • automatická korekce chyby „in-flight error“
 • typ táry použitý pro zaznamenání hmotnosti obalu nebo nádoby,
 • kontrola průtoku,
 • provoz ve více cyklech.

 Komunikace

Možnost kompletního řízení procesů dávkování pomoci sériově připojeného automatu MODBUS RTU nebo pomoci sběrnice Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet TCP MODBUS nebo Ethernet/IP.

Systém dávkování jednoho produktu I 410 SDU je rovněž vybaven dvěma sériovými porty, ke kterým je možné připojit:

 • Tiskárnu pro tisk výstupů (štítky, souhrny, …) typu:

– P 255

– P 360

– P 140

– P 955/P 985

 • Jeden nebo více vzdálených displejů (adresovatelných),
 • Rozhraní RS 232/422/485 pro MODBUS,
 • Modul paměti USB pro archivaci a uložení dat,

Cykly dávkování

Předpis pro dávkování je vybrán obsluhou nebo pomocí komunikačního protokolu, cyklus může být spuštěn obsluhou, vstupem TOR (digitální vstup) nebo pomocí komunikačního protokolu. Jednotlivé etapy probíhajícího dávkování lze v reálném čase zobrazit na displeji.

Konfigurace

Mnoho provozních parametrů systému I 410, konfigurovatelných nezávisle pro jednotlivé kanály, je strukturováno do 8 souborů a čtyř úrovní přístupu.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article