Samobslužné váhové terminály

Terminály pro řízení přístupu umožňují bezobslužné vážení a mají automatické systémy pro identifikaci a tisk.

Shared this article