Elektronika pro pásové váhy a dopravníky

Elektronika pro pásové váhy a dopravníky.

Vážní terminál I 410 BS – jednokanálový / vícekanálový Produkt

Software pro měření na jednom dopravníku I 410 SBS pro jednokanálové kontinuální vážení byl navržen k měření průtoků s proměnlivou kapacitou všech sypkých produktů bez omezení celkové kapacity. Zahrnuje měřicí desku pro měření hmotnosti a rychlosti pásu dopravníku. Vícekanálový software I 410 MBS (pro váhy s více pásy) byl navržen tak, aby měřil toky s proměnlivou kapacitou všech sypkých produktů bez omezení celkové kapacity. Je připojen k vysílačům signálu (1 až 8).
Vážní terminál I 410 BS
Shared this article