Precia molen Gravimetrický podavač VÁŽÍCÍ GRAVIMETRICKÝ PÁSOVÝ PODAVAČ WBF

VÁŽÍCÍ GRAVIMETRICKÝ PÁSOVÝ PODAVAČ WBF

Vážící gravimetrický pásový podavač WBF umožňuje kontinuální dávkování sypkých produktů.

Toto dávkovací zařízení zajišťuje současně odběr a vážení jakéhokoliv gravitačně přepravovaného produktu prostřednictvím plnící násypky.

Vážící gravimetrický pásový podavač WBF byl speciálně navržen pro použití v oblasti výroby cementu, oceli, nerostů, hnojiv, zemědělství a potravinářství.  Všechny činnosti využívajících dávkování, jednorázové nebo dvojité regulační dávkování.

Tento dávkovač je vybaven kontinuální váhou zabudovanou v dopravníku a zařízením pro měření rychlosti pásu. Tato měření jsou použita pro výpočet průtoku s přesností od +/- 0,25 % do +/- 1,0 % v závislosti na provozu a chování produktu.

Standardní kapacita průtoku modelu se pohybují od 1 t/h do 2000 t/h.

Tato dávkovací váha WBF může být použit pro konstantní nebo proměnné dávkování jednotlivých produktů nebo dávkování pro více produktů s globálním bodem nastavení a poměry.

Shoda CE

  • Soulad s evropskou směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility
  • Soulad s evropskou směrnicí týkající se nízkonapěťových zařízení
  • Soulad s evropskou směrnicí týkající se strojů.

https://www.youtube.com/watch?v=Hb32qskur7Q

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article