Precia molen Silniční váhy Vážní software SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU VOZIDEL – TRUCKFLOW

SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU VOZIDEL – TRUCKFLOW

Společnost PRECIA MOLEN vyvinula uživatelsky přívětivou a efektivní aplikaci pro správu vážení: software pro řízení vstupu a výstupu vozidel – Truckflow. Intuitivním způsobem usnadňuje každodenní práci operátora s daty vážení.
Tato aplikace umožňuje řízení vstupu/výstupu pomocí diferencování příjmu/odběru materiálu.

Řízení silničního provozu v okolí mostní váhy často vyžaduje instalaci závor a semaforů. TRUCKFLOW nabízí elektronické monitorování tohoto provozu, čímž se lze vyhnout použití těžkých a omezujících ručních ovládacích panelů. TRUCKFLOW nabízí také funkci fotografování a ukládání dat před a po vážení. Všechny transakce jsou uloženy v databázi, což umožňuje administrátorovi vytvářet denní, měsíční nebo roční podrobné reporty, které mohou obsahovat až 3 úrovně hierarchie.
TRUCKFLOW navíc integruje funkci správy přístupových práv pro každého uživatele, který si může přizpůsobit obrazovky podle svého a načíst tato nastavení při každém použití aplikace.

Použití aplikace:

Aplikace TRUCKFLOW pokrývá všechny průmyslové oblasti, které vyžadují vážení vozidel, jako je nakládání s odpady, doprava, plynárenský a chemický průmysl, logistika a další.

Přednosti TRUCKFLOW

  • Software pro více operátorů s uložením nastavení uživatele
  • Vícejazyčný software, volba jazyka je možná při každém přihlášení uživatele nebo během používání
  • Přístupová práva s různými funkcemi podle úrovně oprávnění nakonfigurovaná správcem provozu, např. operátor vážení, pokročilý operátor vážení, správce, supervizor (a další)
  • Jednoduché vážení, dvojí vážení, tára, vážení při nakládce, vážení při vykládání, vážení pro účely policejních složek
  • Při vážení mohou být všechny údaje zadávány do libovolné stanice (aplikace pro více stanic)
  • Údaje, které mají být zadány, závisí na typu činnosti (příjem/odesílání) a typu vážení (vstup/výstup) podle konfigurace administrátora provozu, která je plně modifikovatelná
  • Kontrola koherence hmotnosti před validací hmotnosti.
  • Funkce volby mostní váhy pro zadání hmotnosti podle její typologie (vstup nebo výstup) a přítomnosti vozidla na váze…

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article