Indikátor hmotnosti i35

Indikátor i35, který je vybaven jednoduchým, uživatelsky přívětivým a efektivním aplikačním softwarem, splňuje pro použití při vstupní a výstupní kontrole materiálu na váze požadavky na zcela samostatné vážení.

Je vybaven tiskárnou dokladů (prodává se samostatně) a je také schopen komunikovat s průmyslovými počítačovými systémy na trhu a dálkově zobrazovat hmotnost prostřednictvím více spojení podle zákonných požadavků na metrologii.

 

Ekonomické a inovativní, lokálně ovládá dvě příchozí a odchozí signální světla. Kromě toho je vybaven důmyslným systémem zamykání váhy, který zabraňuje použití váhy mimo pracovní dobu.

Jeho výkon umožňuje připojit až 18 analogových nebo digitálních snímačů zatížení řady PRECIA MOLEN, což mu umožňuje spravovat velmi dlouhé dopravníky.

 

Metrologie:

Osvědčení o zkoušce vydané oznámeným subjektem podle směrnice 2009/23/EC týkající se přístrojů pro neautomatická vážení.

Elektromagnetická kompatibilita.

Vyhovuje požadavkům směrnice 2004/108/EC.

Funkce

i35 Ex 2-22 – Indikátor vážení pro mostní váhy ve výbušné atmosféře

  • Lze jej instalovat v nebezpečných prostorách s riziky spojenými s prachem (zóna 22) a/nebo plynem (zóna 2)
  • Je v souladu se směrnicí 94/9/EC o ochraně zařízení a systémů určených pro použití ve výbušném prostředí.
  • Označení v souladu s normou EN 60079-0: 2012:
    – II3G Ex nA IIC T4/T6* Gc
    – II3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article