Těžební průmysl

VÍCE NEŽ 40 LET ZKUŠENOSTÍ S VÁŽENÍM V HLUBINNÝCH A POVRCHOVÝCH DOLECH

 

Kompletní nabídka vah a vážních systémů s automatickou a neautomatickou činností pro řízení kvality výroby a kontrolu množství dodávaného ke koncovým zákazníkům.

PRECIA MOLEN jako dlouholetý výrobce mostních vah využívá své znalosti problematiky zpracování minerálních  surovin k neustálému rozšiřování sortimentu vah a vážních technologií, které vyvíjí, aby sloužily při těžbě a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene, výrobě cementu, betonu, cihel a asfaltu apod. Námi  vyráběné pásové váhy, vážené pásové dopravníky, mostní váhy, přidružený software pro vážení slouží pro průběžnou kontrolu a dohled nad celkovou produkcí, míchám, dávkováním a expedicí.

 

Přenos surovin

Weighbridge ROCSpráva příchozích produktů:  Vážící rampy –terminály řidiče

 

 

  Input/outpout management software

 

FX - Twin belt scales Pásové váhy

 

belt weigher TAB

 

Vícebodové pásové váhy

Uložný prostor

belt scales

 

Modulární pásové váhy

 

Nakládka a expedice

belt scales

 

Pásové váhy

 

 

conveyors continuous weighing

Vážící dopravníky

Shared this article