Dynamické váhy

Hmotnostní třídění zajišťuje automatické vážení při 100% průtoku přepravovaných materiálů. Umožňují analýzu homogenních výrobních šarží (kontrolní vážení), shromážděné údaje lze pak použít pro statistickou analýzu výrobních procesů, pro kontrolu výrobků v hotovém balení (e), kontrolu průběhu výroby nebo balení.

Získání údaje dynamické hmotnosti (průběžné vážení) je druhou oblastí použití při stanovení poplatků za přepravu, velikostí …

Systém třídění dle hmotnosti CKW se může jednoduše přizpůsobit těmto různým způsobům provozu v souladu s platnými regulačními požadavky (certifikát EC typu LNE – 11864 rev. 1, 07/08/2008). Široká škála standardních velikostí a rozšířených možnosti (sériová linka, fieldbus, ethernet …) z něj činí nástroj vhodný pro nové projekty. Schopnost měřit výkony zjednodušuje integraci do stávajících provozních linek.

Shared this article