Vážící pásový podavač WBF

Vážící pásový podavač WBF umožňuje kontinuální dávkování sypkých produktů.

Toto dávkovací zařízení zajišťuje současně odběr a vážení jakéhokoliv gravitačně přepravovaného produktu prostřednictvím plnící násypky.

WBF byl speciálně navržen pro použití v oblasti výroby cementu, oceli, nerostů, hnojiv, zemědělství a potravinářství a dalších činností využívajících dávkování, jednorázové nebo dvojité regulační dávkování.

Tento dávkovač je vybaven kontinuální váhou zabudovanou v dopravníku a zařízením pro měření rychlosti pásu. Tato měření jsou použita pro výpočet průtoku s přesností od +/- 0,25 % do +/- 1,0 % v závislosti na provozu a chování produktu.

Tento dávkovač WBF může být použit pro konstantní nebo proměnné dávkování jednotlivých produktů nebo dávkování pro více produktů s globálním bodem nastavení a poměry.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article