Váha s jednobodovou infrastrukturou FX / TWIN

Ohnutí nosníku při zatížením bodu měření není na závadu při jednoduché manipulaci, ale stává se zdrojem chyb, pokud chceme vážit.

Váha s jednobodovou infrastrukturou FX / TWIN je speciálně navržena pro nepřetržité vážení a kombinuje tuhost s lehkostí, aby přenesla celou hmotnost na snímače vah. Pokud je potřeba přesnosti méně důležitá, je možné jednoduše použít pásový dopravník a instalovat modulární váhu MBW bez specifické infrastruktury pro vážení.
Zohlednění těchto prvků má za výsledek odolný a spolehlivý systém pro součtovou váhu, která může být instalována na jakémkoli typu dopravníku a v nejnáročnějších provozních podmínkách.

Model TWIN je vhodný zejména pro velmi široké dopravníky nebo výrobky s velkou zrnitostí.

Tyto váhy pro kontinuální vážení lze kombinovat s elektronikou PRECIA MOLEN I 410 SBS.

Software Associates

I 410 SOFTWARE SBS PRO JEDNOKANÁLOVÉ KONTINUÁLNÍ VÁŽENÍ

Software pro měření na jednom pásovém dopravníku I 410 SBS pro jednokanálové kontinuální vážení byl navržen k měření průtoků s proměnlivou kapacitou všech sypkých produktů bez omezení celkové kapacity. Zahrnuje měřicí desku pro měření hmotnosti a rychlosti pásu dopravníku.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article