Pásová váha s dopravníkem BT

Model pásového dopravníku BT obsahuje kompletně vážený pásový dopravník spojený s nosným rámem dvěma otočnými body, umístěnými podél osy přívodního potrubí produktu, s jedním otočným bodem s nainstalovaným 1 nebo 2 čidly zatížení.

Model BT se používá tam, kde není možné instalovat pásovou váhu, například kde celková délka dopravníku je menší než 6 metrů.

Modely BT vyžadují nezávislé dopravní a výtlačné dopravní systémy.

K dispozici jsou dvě verze: BT-A pro zemědělský průmysl a BT-L pro doly, lomy a jiný těžký průmysl.

Ostatní přípravky v řadě

Shared this article